Kamp Çadırları

Kamp çadırları genel olarak tek ve çift katlı olmak üzere ikiye ayrılırlar. Tek katlı ve su geçirmeyen bir çadırın içindeki su buharı dışarı çıkamadığından yoğunlaşarak çadırın içini ıslattığından kampçılar tarafından çift katlı çadırlar tercih edilmektedir. İçi nefes alabilen ve kullanım alanını çevreleyen iç tentenin üzerine çekilen, su ve rüzgar geçirmeyen dış tenteden oluşan çadırlarda iki tente arasında hava boşluğu bulunmaktadır. Çadır kurulduğunda iki tentenin birbirine değmemesine dikkat edilmelidir.

Çadırlarda yatılan bölümden ayrı olarak eşya ( çanta, ayakkabılar vs.) koymak için ayrılmış ve bagaj adı verilen giriş bölümleri vardır. Tek veya çift bagajlı çadırlar bagajı olmayan çadırlara oranla daha kullanışlıdır. Çadır girişlerinin ikinci görevleri çadırdaki havalandırmayı sağlamaktır.Rüzgarlı ve yağışlı havalarda çadıra giriş – çıkışın kolay olması için giriş bölümünün rüzgardan etkilenmeyecek şekilde kurulması gerekir.